Categories

9 categories per a inscriure el teu projecte!

Desenvolupament local, ocupació, comerç i turisme.

La importància de l’economia local en les seues diferents vessants és el que vol reflectir aquesta categoria. Els plans municipals per impulsar l’economia local com a motor de la vida d’un municipi.

Sostenibilitat territorial.

Un dels grans reptes als qual ens encarem la humanitat és el respecte per l’entorn que ens envolta. La protecció del nostre territori i d’allò que ens envolta mitjançant l’impuls de polítiques públiques des de l’administració local.

Foment de la salut pública.

Una de les claus de l’actual societat valenciana al segle XXI és l’aposta per fomentar hàbits saludables dins de la col·lectivitat. Des dels ajuntaments aquesta aposta és un treball constant i intens.

Polítiques d’igualtat i integració.

L’atenció i impuls de polítiques que caminen cap a la igualtat total de les veïnes i veïns de cada municipi és una eina fonamental de l’Estat de Benestar, així com la cerca de camins que ajuden a la integració de persones nouvingudes.

Transparència i foment de la participació.

L’augment de la participació directa del veïnat és la gran eina de treball públic dels ajuntaments durant els darrers anys. Per altra part, els ajuntaments han augmentat els seus esforços per ser administracions models de transparència.

Cultura i normalització lingüística.

El treball per reflectir el llegat de la societat en la qual vivim és clau per conèixer les tradicions i quefers actuals i passats del nostre territori. Al mateix temps, cal destacar l’impuls de polítiques adreçades a la promoció del valencià.

Desenvolupament rural i agricultura.

Els espais més allunyats dels grans nuclis urbans han de ser un exemple d’arrelament a la terra i els costums, al mateix temps d’aprofitament de les noves situacions per obrir possibilitats fermes de treball i vida.

Gestió de projectes i fons europeus.

La gestió i desenvolupant de la mirada posada a Europa com a exemple de noves vies per aconseguir millorar la vida de les veïnes i veïns dels diferents municipis valencians.

Divulgació i protecció de drets i llibertats.

Les polítiques impulsades des dels consistoris valencians per assegurar que l’Estat de Dret arribe a protegir les llibertats de totes les persones que resideixen als diferents municipis valencians.