Inscripcions

Presenta el teu projecte als Premis al Bon Govern!

Inscripció via seu electrònica

Inscriu el teu projecte telemàticament de manera directa i senzilla.

Presentació de candidatura

Descarrega el model per a presentar la candidatura del teu projecte a aquesta edició dels Premis al Bon Govern.

Model de declaració responsable

Descarrega el model on es fa constar l’autoria del projecte per part de l’ajuntament, així com la seua realització.