Edició 2019

L'FVMP entrega els Premis al Bon Govern Municipal 2019 en la seua 3ª edició

Resolució del jurat de la III Edició dels Premis FVMP al Bon Govern 2019.

En data de l’11 de març de 2020, es va reunir el Jurat per a la III Edició de Premis FVMP al Bon Govern 2019, de conformitat amb allò que s’estableix en les bases de convocatòria, i vista la proposta elevada per la Comissió d’Avaluació Tècnica, el Jurat va acordar ratificar la proposta de la Comissió Tècnica d’Avaluació i atorgar el premi als següents projectes:

Categoria 1. Desenvolupament local, ocupació, comerç i turisme.

Escola de comerç de Silla.
Ajuntament de Silla.

Categoria 2. Sostenibilitat territorial.

Xarxa d’Escoles de Gandia
Ajuntament de Gandia.

Categoria 3. Foment de la salut pública.

Prop de tu
Ajuntament d’Aldaia.

Categoria 4. Polítiques d’igualtat i integració.

Unitat LGTBIPOL
Ajuntament de la Vall d’Uixó.

Categoria 5. Transparència i foment de la participació.

Marxuquera Verda
Ajuntament de Gandia.

Categoria 6. Cultura i normalització lingüística.

2n Festival de cine i música de Castelló CIM
Ajuntament de Castelló de la Plana.

Categoria 7. Desenvolupament rural.

Foment de l’agricultura i l’agroecologia municipal
Ajuntament de Godella.

Categoria 8. Gestió de projectes i fons europeus.

Estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat EDUSI-Transforma Castelló
Ajuntament de Castelló de la Plana.

Categoria 9. Divulgació i protecció de drets i llibertats.

Exposició Villa Rusia. La Guerra Civil en Sant Joan d’Alacant. Fonts per al seu estudi.
Ajuntament Sant Joan d’Alacant.

Durant les pròximes setmanes, s’organitzarà l’entrega de la III Edició als Premis FVMP al Bon Govern. No obstant, a causa de les limitacions sanitàries a aquesta entrega tan sols podran assistir els ajuntaments guardonats.